TV-aksjonen på NRK søndag 21. oktober – Mindre alene sammen

TV-aksjonen NRK 2018 –  21. Oktober – «Mindre alene sammen»  går til Kirkens Bymisjon, som vil skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Pengene som samles inn skal skape 700.000 møter mellom mennesker. Møter som kan redde liv.

Hør Beraneks oppfordring og hans låt «I Wish The Sky Was Blue» :

Kirkens Bymisjon skriver at det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette  rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, vil Kirkens Bymisjon vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn noen gang. De skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap,  en seng eller en samtale og på den måten bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.

Pengene som samles inn vil gå til etablering av flere tilbud om akuttovernatting, flere matstasjoner, og også sikre at flere byer har et sanitæranlegg som toaletter, dusj og vaskemaskin for mennesker som ellers ikke har tilgang til det.

Men innsamlingsmidlene vil Kirkens Bymisjon også skape arbeidsplasser for folk som av ulike grunner faller utenom det ordinære arbeidsmarkedet, og de vil skape møter, på tvers av generasjonene, der innvandrere kan ta del i fellesskapet og få være ressurser i sitt eget nærmiljø

RadioSignal oppfordrer deg som lytter til å bidra som bøssebærer om du kan. Ring 02025 eller gå inn på nettsiden blimed.no, så finner du all nødvendig informasjon der. Og har du ikke anledning, oppfordrer vi deg til å bidra med penger etter evne.

Ditt bidrag vil gjøre en forskjell!